УПРАВЛЕНИЕ НА ПРИХОДИТЕ В ХОТЕЛА: ОТ ТЕОРИЯ КЪМ ПРАКТИКА

Заглавие:

Управление на приходите в хотела: от теория към практика

Автори: Станислав Иванов
Година на издаване: 2014
Издателство: Зангадор, Варна
ISBN: 978-954-92786-3-7
Страници: 205
Език: Английски
Формат: Електронна книга,PDF, А4
Цена: Безплатна
Изтегли