ZANGADOR REPORT

In this section, we demonstrate how science serves practice. Each Zangador Report combines theoretical concepts and their application in practice. Each Zangador Report is a bridge between science and business. All Zangador Reports are in Bulgarian language only.

ZR-020: Мая Иванова (2020). Готови ли са българите да пътуват след пандемията? || Презентация на основните резултати
ZR-019: Станислав Иванов (2020). Кардинална промяна: Как роботите, изкуственият интелект и автоматизацията ще променят туристическата индустрия.
ZR-018: Станислав Иванов (2019). Роботи, изкуствен интелект и автоматизация в туризма – предимства и недостатъци.
ZR-017: Мая Иванова (2019). Задругата на хотелските вериги: Как софт брандовете променят хотелските вериги
ZR-016: Мая Иванова (2019). Хотелските вериги в България: какво се случи от 2013 до 2019г
ZR-015: Станислав Иванов иМая Иванова (2018).Управление на приходите от допълнителни услуги в хотела
ZR-014: Мая Иванова (2018). Феноменът „нискотарифни авиокомпании“ – рожба на свободния пазар или на субсидии?
ZR-013: Мая Иванова (2017).Качество на обслужване в хотелите във Варна според чуждестранните туристи
ZR-012: Мая Иванова и Станислав Иванов (2017). Анализ на онлайн ретингите на хотелите в Банско
ZR-011: Мая Иванова (2016). Участие в туристически борси и изложения: дали и къде?
ZR-010: Мая Иванова (2016). Сайтове за групово пазаруване или туристически агенции под прикритие.
ZR-009:Мая Иванова (2016). Кой кой е в туристическия бизнес?
ZR-008: Мая Иванова (2016).Полезни източници на информация затуризма.
ZR-007: Мая Иванова и Станислав Иванов (2016).Финансови транзакции и документооборот между хотели, посредници и клиенти.
ZR-006: Станислав Иванов(2016). Източници на конкурентно предимство на фирмата.
ZR-005: Мая Ивановаи Станислав Иванов (2016). Масов екотуризъм или екологичен масов туризъм?
ZR-004: Мая Иванова (2016). Хотелските вериги в България – общ преглед и особености. Част втора: Българскихотелски вериги.
ZR-003: Мая Иванова (2016). Хотелските вериги в България – общ преглед и особености. Част първа: Чуждестранни хотелски вериги.
ZR-002: Мая Иванова (2016). Икономика на споделянето: мит или реалност?
ZR-001: МаяИванова (2015). Независим хотел или част от верига – как да вземем правилното решение?