Курс “Маркетинг на хотела”, 16-17 септември 2016, Пловдив