Курс “Маркетинг на хотела”, 26-27 август 2016, Велико Търново