Минали обучения

КУРС “МАРКЕТИНГ И УПРАВЛЕНИЕ НА КЪЩИ ЗА ГОСТИ И СЕМЕЙНИ ХОТЕЛИ”, 07 ДЕКЕМВРИ 2016, ГАБРОВО


КУРС “МАРКЕТИНГ НА ХОТЕЛА”, 16-17 СЕПТЕМВРИ 2016, ПЛОВДИВ


КУРС “МАРКЕТИНГ НА ХОТЕЛА”, 26-27 АВГУСТ 2016, ВЕЛИКО ТЪРНОВО


КУРС “ЦЕНООБРАЗУВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ПРИХОДИТЕ НА ХОТЕЛА”, 17 АПРИЛ 2016, БУРГАС


КУРС “МАРКЕТИНГ НА ХОТЕЛА”, 15-16 АПРИЛ 2016, БУРГАС