Маркетинг на хотела

Специализиран курс за хотелиери

Какво ще научим?

 

Кога?    27-28 октомври 2017 (петък и събота)
Колко време? 2 дни
Къде? Банско, Апартхотел „Каза Карина“ http://bansko-casakarina.com/
Колко? 249 лв.

Защо да участвам в курса?

Цената включва:

Цената НЕ включва:

Условия за плащане и анулация:

 

При ранно записване получавате 20% отстъпка от цената, валидна до 15 септември 2017 включително.

При записване на две или повече лица от една фирма предлагаме 5% допълнителна отстъпка, която ще бъде добавена към отстъпката за ранно записване, ако има такава.

За регистриране за обучението попълнете РЕГИСТРАЦИОННА ФОРМА


Програма на курса:

Първи ден (27 октомври 2017)

09:00-09:30

Представяне и Въвеждаща дискусия

 

09:30-11:00

Откъде да започнем? Къде сме сега? Накъде отиваме? Анализ на външната и вътрешната среда

 1. Анализ на потребителите и конкурентите
 2. Показатели за анализ на дейността на хотела
 3. SWOT / TOWS анализ
 4. Използване на резултатите от анализа за формулиране на маркетингови цели и действия на хотела
 5. Практически задачи

 

11:00-11:15 – кафе-пауза

 

11:15-12:45

Кои са нашите потребители? Как да ги опознаем? Как най-ефективно да стигнем до тях?

 1. Основни групи потребители на продукта на хотела
 2. Потребителско поведение на индивидуалните гостите на хотела – роли, видове решения
 3. Корпоративни клиенти на хотела – как избират хотел?
 4. Проучване на потребителите
 5. Достигане до клиентите посредством социални медии и е-мейл маркетинг
 6. Практически задачи

 

12:45-13:30 – обяд

 

13:30-15:00

Нашият продукт: Как да създадем стойност за потребителите? Как да представим продукта си на потребителите?

 1. Източници на конкурентно предимство на хотела – ресурси, дейности, отношения, време
 2. Създаване на конкурентен продукт съобразен с изискванията на потребителите
 3. Позициониране на хотелския продукт
 4. Представяне на хотелския продукт в уеб сайта на хотела, социални медии, резервационни и рейтингови системи
 5. Практически задачи

 

15:00-15:30 – кафе-пауза

 

15:30-17:00

Как да комуникираме най-добре нашия продукт на клиентите? Управление на маркетинг комуникациите

 1. Маркетингови комуникации – общ преглед (вкл. PR, лични продажби, стимулиране на продажбите, традиционна реклама, директен маркетинг)
 2. Маркетингов бюджет
 3. Социални медии – страница и реклама във Facebook
 4. Е-мейл маркетинг
 5. Управление на отношенията с клиентите (Customer Relationship Management)

Практически задачи

 

Втори ден (28 октомври 2017)

 

09:00-10:30

Как да продаваме продукта на хотела? Дистрибуционна система в туризма

 1. Кой какъв е в системата на туризма?
 2. Директни продажби – защо, кога и как?
 3. Продажба чрез посредници – защо, кога и как?
 4. Финансови потоци и документооборот между хотели, агенции и клиенти
 5. Оценяване на ефективността и ефикасността на каналите за продажба
 6. Как да предотвратяваме и решаваме конфликти в каналите за продажба?
 7. Практически задачи

 

10:30-11:00 – кафе-пауза

 

11:00-12:30

Как да определим цената на хотелския продукт? Ценообразуване и управление на приходите на хотела (revenue management) (1)

 1. Методи на ценообразуване
 2. Ценови стратегии и тактики
 3. Ценова диференциация
 4. Ценови паритет
 5. Практически задачи

 

12:30-13:30 – обяд

 

13:30-15:00

Как да определим цената на хотелския продукт? Ценообразуване и управление на приходите на хотела (revenue management) (2)

 1. Динамично ценообразуване
 2. Гаранция за най-ниска цена
 3. Основни грешки в ценообразуването и как да ги избегнем
 4. Неценови инструменти за управление на приходите и как да ги използваме – предоговаряне, дублажи, ограничения върху продължителността на престоя, гаранция за удовлетвореност
 5. Практически задачи

15:00-15:30 кафе-пауза

 

15:30-17:00

Заключителен интегриран казус. Практически упражнения и дискусия по проблеми, предложени от участниците


Участниците в курса получават безплатни екземпляри  от  книгите Маркетинг в хотелиерството и Управление на приходите в хотела

 

Лектори: Мая Иванова и Станислав Иванов

 

За регистриране за обучението попълнете РЕГИСТРАЦИОННА ФОРМА

 

Изтеглете програмата в pdf формат