Zangador Report

В тази секция показваме как науката работи в полза на практиката. Всеки от Zangador Reports съчетава теоретични концепции и тяхното приложение в реален план. Всеки от Zangador Reports е мост между науката и бизнеса.

 

ZR-011: Мая Иванова (2016). Участие в туристически борси и изложения: дали и къде?

ZR-010: Мая Иванова (2016). Сайтове за групово пазаруване или туристически агенции под прикритие.

ZR-009Мая Иванова (2016). Кой кой е в туристическия бизнес?

ZR-008: Мая Иванова (2016). Полезни източници на информация за туризма.

ZR-007: Мая Иванова и Станислав Иванов (2016). Финансови транзакции и документооборот между хотели, посредници и клиенти.

ZR-006: Станислав Иванов (2016). Източници на конкурентно предимство на фирмата.

ZR-005: Мая Иванова и Станислав Иванов (2016). Масов екотуризъм или екологичен масов туризъм?

ZR-004: Мая Иванова (2016). Хотелските вериги в България – общ преглед и особености. Част втора: Български хотелски вериги.

ZR-003: Мая Иванова (2016). Хотелските вериги в България – общ преглед и особености. Част първа: Чуждестранни хотелски вериги.

ZR-002: Мая Иванова (2016). Икономика на споделянето: мит или реалност?

ZR-001: Мая Иванова (2015). Независим хотел или част от верига – как да вземем правилното решение?