За Зангадор

Философията на Зангадор ООД

Зангадор ООД е фирма, насочена към професионалистите в туризма и в маркетинга.

 

Туризмът е нашата страст – ние сме отдадени на мисията да допринесем за дългосрочното развитие на стабилен туристически бизнес в България, който да е конкурентоспособен и стратегически ориентиран.

 

Маркетингът е нашият начин на мислене – ние използваме утвърдени и иновативни маркетингови инструменти, прилагаме персонализиран подход, залагаме на прецизност и задълбочен анализ.

 

Ние успяваме да свържем теоретичните концепции и анализи с чисто практическите проблеми, да изградим по-точна картина чрез съблюдаване гледните точки на всички заинтересовани лица. Нашата визия е да внедрим концептуалните идеи в реалния бизнес, за да може науката да бъде в полза на практиката.

 

Нашите ценности

Сътрудничество и съпричастност – вярваме, че когато работим в една посока, ще стигнем по-далеч

Ефективност, ефикасност, ефектност – правим правилните неща, по правилния начин, в правилния вид

Планиране и дългосрочно развитие – колкото по-далечна е дадена цел, толкова по-ранно планиране изисква тя

Професионализъм и управление на времето – нашето кредо за отношението ни към собствените ангажименти, клиентите и партньорите ни