ZANGADOR REPORT

В тази секция показваме как науката работи в полза на практиката. Всеки от Zangador Reports съчетава теоретични концепции и тяхното приложение в реален план. Всеки от Zangador Reports е мост между науката и бизнеса.