Мая Иванова

Доцент по туризъм във Висше Училище по Мениджмънт, Варна, и сертифициран IATA/UFTAA инструктор

Мая Иванова е преподавател по туризъм във Висше Училище по Мениджмънт, Варна, и сертифициран IATA/UFTAA инструктор. Нейните интереси включват туроператорска дейност, авиоиндустрия, хотелски вериги, управление на хотели. Благодарение на дългогодишния си практически опит като туроператор тя успешно се представя като преподавател и консултант извън академичните среди – участник и лектор на Travel Academy, консултант и обучител в „Зангадор“ ООД. Класовете, които Мая Иванова води, са насочени към Управление и маркетинг на туристическа агенция, Обслужване в туристическа агенция, Организиране на специални събития, Маркетинг и управление на хотели.
Тя е асистент-редактор на European Journal of Tourism Research и има над 40 публикации в страната и чужбина в областта на хотелски вериги, устойчиво развитие на туризма, икономика на споделянето, въздущен транспорт и туризъм, и др. Заедно с проф. Станислав Иванов и Associate Prof. Vincent Magniniот Virginia Tech University тя е съставител на Routledge Handbook of Hotel Chain Management (излиза от печат през май 2016г), а през 2017г. излезе авторската й книга за взаимодействията между туризма и въздушния транспорт “Air transport-tourism nexus: A destination management perspective