Нашите услуги

Ние можем да ви бъдем полезни с

КОНСУЛТАНТСКА ДЕЙНОСТ

Ние ще Ви предоставим ценни и приложими съвети как да подобрите Вашия бизнес в дългосрочен план. Знаем, че много от теоретичните концепции вече са измислени и проверени – ние Ви показваме как да ги адаптирате и приложите във Вашия бизнес. Благодарение на опита и знанията си, ще анализираме и оценим сегашното състояние на бизнеса ви и ще предложим варианти за оптималното му развитие. Ние не даваме универсални съвети, но предлагаме посоки. Доверете ни се за експертна консултация и професионално отношение!

ОБУЧЕНИЕ

Обученията, които предлагаме, са предназначени за Вашето професионално израстване. Показваме теорията, но наблягаме на нейното практическо приложение чрез конкретни казуси и дискусии. Дали теоретичните концепции са валидни точно във Вашия бизнес? Обученията ни са изцяло съобразени с Вашите потребности. Ние ще подберем и адаптираме успешните модели, и ще Ви ги предоставим в удобна, прагматична форма. При нас науката работи в полза на практиката.

ПРОУЧВАНИЯ

Познаването на пазара, на собствените клиенти и конкуренти, на потенциала, който се крие зад даден сегмент, позволява по-прецизно планиране и по-ефективно насочване на маркетинговите действия. Ние организираме и провеждаме за Вас проучвания, свързани изцяло с проблемите и нуждите на Вашия бизнес. Получените резултати подлагаме на статистически и маркетингов анализ с акцент върху конкретната необходима информация за вземане на решения от Ваша страна. Всичко това предоставяме в подробен доклад, който включва резултатите от изследването, препоръки и насоки за действие.

ИЗДАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ

Ние искаме да свържем теорията и практиката в контекста на конкретния сектор – това са хотелиерството, туроператорска дейност, туризма като цяло, маркетинговата дейност. Ето защо, ние издаваме книги, които представят теоретичните постановки, но подкрепени с практически казуси. За нас е важна силната връзка с бизнеса, която се представя чрез включените в книгите многобройни примери, описани на достъпен професионален език.

Абонирайте се, aко желаете да получавате новини от нас

[contact-form-7 404 "Not Found"]