Станислав Иванов

Професор по икономика на туризма и заместник-ректор по научно-изследователската дейност на Висше Училище по Мениджмънт, Варна

Станислав Иванов е професор по икономика на туризма и е заместник-ректор по научно-изследователскатадейност на Висше Училище по Мениджмънт, Варна. Той е главен редактор на единственото научно туристическо списание в България – European Journal of Tourism Research, което е представено в най-голямата академична база Scopus. Освен това, той е член в редколегиите на над 30други международни научни списания. Автор е на над120 публикации в страната и чужбина в областта на маркетинг в хотелиерството, хотелски вериги, управление на приходите и ценообразуването в хотелиерството, маркетинг на дестинация, влияние на туризма върху икономическия растеж, взаимодействие между туризма и политиката, робономика, използване на високи техологии в хотелиерството и туризма. Проф. Иванов поддържа тясна връзка с туристическия бизнес и от близо следи развитието му. Досега е бил три пъти лектор в най-голямото събитие на туристическата индустрия в България – Travel Academy. Чрез консултантска и маркетингова агенция „Зангадор“ проф. Иванов провежда обучения, насочени към Маркетинг в хотелиерството, Ценообразуване и управление на приходите в хотела, Маркетингов одит и други; осъществява маркетингови проучвания в туризма, изготвя специализирани доклади по поръчка на различни компании. Специализирал е във Великобритания, Холандия, Норвегия, Кипър, САЩ, Италия, Испания, Португалия.

Заедно с  Мая Иванова и Associate Prof. Vincent Magnini от Virginia Tech University той е съставител на Routledge Handbook of Hotel Chain Management (излиза от печат през май 2016г).

Повече за Станислав Иванов може да научите от неговата лична страница: http://stanislavivanov.com/