Курс “Маркетинг на хотела”, 27-28 октомври 2017, Банско