Курс “Маркетинг и управление на къщи за гости и семейни хотели”, 07 декември 2016, Габрово

Обучение на собственици и управители на къщи за гости и семейни хотели в Туристически център към Община Габрово,

07 декември 2016